Całopalenia

E-książki

Informacje

Autor poematu dramatycznego "Całopalenia" usiłuje nam w kilku obrazach scenicznych odzwierciedlić krwawą tragedię, rozgrywającą się w Polsce, odżywka po chemioterapii pod zaborem rosyjskim zostającej, w 1863r. Powstanie, które rozstrzygnąć miało o dalszych losach kraju uciemiężonego, ogarnęło wszystkie...

Strona startowa