Chirurgia ucha i kości skroniowej Podręcznik z ćwiczeniami dla otolaryngologów

Medycyna

Informacje

Niniejszy podręcznik jest przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się w otolaryngologii, audiologii i foniatrii oraz dla otolaryngologów, którzy chcą pogłębić swoje doświadczenie kofochirurgiczne. W części pierwszej omówiono anatomię, embriologię, histologię oraz metody badania...

Strona startowa