Ciekawi świata Przyroda Chemia Karty pracy Część 2 Przedmiot uzupełniający

Szkoły ponadgimnazjalne

Informacje

Przyroda to zupełnie nowy przedmiot w szkole ponadgimnazjalnej. Jest on uzupełniający i obowiązkowy dla uczniów, którzy nie wybrali żadnego przedmiotu przyrodniczego (biologia, geografia, fizyka, chemia) na poziomie rozszerzonym.

Strona startowa