Diagnoza osobowości

Nauki humanistyczne

Informacje

Pięcioczynnikowa Teoria Osobowości, której twórcami są Paul T. Costa, Jr i Robert McCrae, zyskuje coraz większe uznanie i https://tulipani.pl/21-podklady popularność wśród psychologów osobowości, psychologów społecznych i psychologów klinicznych. Zyskała ona światowy rozgłos dzieki powstałemu na jej podstawie...

Strona startowa