Elektroniczne postępowanie upominawcze Komentarz

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Publikacja jest autorskim omówieniem elektronicznego postępowania upominawczego w zakresie objętym ustawami:kodeksem postępowania cywilnego,ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, ustawą o komornikach sądowych i egzekucji, ustawą o ustroju sądów powszechnych,ustawą - Prawo o...

Strona startowa