Grecja. Kultura egejska. Część 2. Tajemnice Starożytnych Cywilizacji. Tom 15

Historia

Informacje

W tym tomie: kultura minojska, Knossos, kultura mykeńska, Mykeny, kultura cykladzka. W starożytności istniało wiele społeczeństw, które dążąc do coraz doskonalszego opanowania sił przyrodyi wykorzystując jej bogactwa, osiągnęły wysoki poziom cywilizacyjny. Wiedza starożytnych...

Strona startowa