Kodeks postępowania administracyjnego. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Prawo

Informacje

Stan prawny: 10 stycznia 2017 r.Publikacje obejmuje zmiany wchodzące w życie 6.01.2017 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2103) oraz 1.03.2017 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1948) - w podwójnym stanie prawnym.KPA. EgzAdmU. PostAdmU. Edycja Sądowa zwiera: Kodeks postępowania administracyjnego Rozporządzenie...

Strona startowa