Kontrola ZUS w zakresie rodzaju zawartej umowy

E-książki

Informacje

Zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę to duży koszt dla pracodawcy, szczególnie związany z koniecznością odprowadzania wszystkich składek do http://blogpolskiegobiznesuwuk.co.uk/ ZUS. Często właściciele, szefowie firm decydują się na zawarcie umowy cywilnoprawnej, np. umowy o dzieło, umowy zlecenia, np. ze...

Strona startowa