Łańcuchowe zmiany zachowań

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Autorskie badania zaprezentowane w tej książce powstały na podstawie założeń paradygmatu Campbella. Były one jednak inspirowane również klasyczną literaturą na temat efektów łańcuchowych. Dlatego mechanizmy efektów łańcuchowych będą analizowane także w odniesieniu do...

Strona startowa