Łódź 1915-1918 Czas głodu i nadziei

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Książka Krzysztofa R. Kowalczyńskiego Łódź 1915-1918. Czas głodu i nadziei omawia interesujący, lecz mało znany okres historii Łodzi i losy jej mieszkańców w czasie I wojny światowej. Autor opisuje życie łodzian od momentu zajęcia miasta przez oddziały armii niemieckiej do...

Strona startowa