Międzynarodowe prawo pracy. Tom I Międzynarodowe publiczne prawo pracy. Wolumen 1

E-książki

Informacje

Międzynarodowe prawo pracy jako gałąź prawa reguluje warunki zatrudniania pracowników migrujących. Książka "Międzynarodowe prawo pracy. Tom I. Międzynarodowe publiczne prawo pracy. Wolumen 1" zawiera omówienie zagadnień związanych z:organizacją,kompetencjami,zasadami funkcjonowania...

Strona startowa