Poetycki światopogląd Jarosława Marka Rymkiewicza

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Sam plan badawczy (dotyczy on antropologii literackiej i wpisanego w nią światopoglądu) został w pracy Kalandyka zrealizowany niezwykle Ekspres do kawy do biura wnikliwie. Autor przedstawia zarówno stronę estetyczną, jak i teoretyczno- oraz historycznoliteracką zagadnienia. Na jej podstawie zapisuje składniki...

Strona startowa