Równowaga ciała człowieka Ćwiczenia

Medycyna

Informacje

Przyjmuje się, że za równowagę ciała człowieka odpowiadają:: błędnik, proprioreceptory, narząd wzroku a wszystko to koordynuje móżdżek. Ważny jest także prawidłowo wykształcony narząd ruchu oraz dobrze funkcjonujący układ nerwowy.W książce opisano ćwiczenia - zilustrowane...

Strona startowa