Rozum wobec chrześcijańskiego Objawienia. Kant, Hegel, Kierkegaard

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Heglowskie zafałszowanie istoty chrześcijaństwa to kwestia bardzo złożona i trudna do jednoznacznego wyjaśnienia. W niniejszej rozprawie stawiamy sobie skromniejsze cele. Zakładając, że rzeczywiście mogło dojść do istotnego wykroczenia poza ortodoksję chrześcijańską (tu:...

Strona startowa