Sprawdziany Matematyka klasa 2

Szkoła podstawowa 1-3

Informacje

Sprawdziany, opracowane przez nauczycielki z wieloletnim doświadczeniem, przeznaczone są dla uczniów klasy II szkoły podstawowej do samodzielnej łóżka tapicerowane pracy. Obejmują najważniejsze treści programowe edukacji matematycznej. Zadania w sprawdzianach zostały opracowane tak, aby dzieci, mimo...

Strona startowa