Świat jako wspólny dom. Wokół koncepcji ekologii integralnej w encyklice Laudato si'

E-książki

Informacje

Zbiór tekstów będących swoistym komentarzem do wydanej 24 maja 2015 r. encykliki Laudato si` papieża Franciszka. Autorzy odnoszą się do zawartej w encyklice koncepcji ekologii integralnej z różnych perspektyw naukowych. Analizują przedstawiony w Laudato si` kryzys cywilizacyjny,...

Strona startowa