Święty Jan Maria Vianney

Książki tematyczne, czasopisma

Informacje

Nic a nic nie zapowiadało, że Jan Maria Vianney odegra jakąś szczególną rolę w doprowadzaniu ludzi do Boga. W seminarium miał ogromne problemy https://www.nfc24.pl/rfid z przyswojeniem sobie wymaganej wiedzy, a już zupełnie nie radził sobie z łaciną. Jeden z profesorów miał podobno powiedzieć o nim: "Co...

Strona startowa