Szkoła na wiolonczelę 1+ akompaniament PWM

Gimnazjum

Informacje

Jednym z założeń pracy nad niniejszym podręcznikiem było oparcie się przy doborze materiału ćwiczeniowego na melodyce ludowej, http://www.flexlean.pl/system-rurkowo-zlaczkowy/ a możliwie maksymalna eliminacja materiału jałowego, zbyt mechanicznego, nie zawierającego żadnej treści muzycznej, nużącego i często zniechęcającego...

Strona startowa