Zarządzanie jakością

Ekonomia i finanse

Informacje

Książka jest poświęcona bardzo szeroko i nowatorsko ujętej problematyce zarządzania jakością?łącznie z zarządzaniem środowiskowym i bezpieczeństwem http://www.toolin.pl/ pracy. Przedstawiono w niej zagadnienia ogólne stymulujące wdrażanie i stosowanie systemów jakości, problemy i sposoby zapewnienia...

Strona startowa