Charakterystyka procesu utrzymywania równowagi ciała u kobiet i mężczyzn w staniu na podłożu niestabilnym w pozycjach jednonóż i obunóż w aspekcie asymetrii funkcjonalnej kończyn dolnych oraz budowy somatycznej

E-książki

Informacje

wizaksinum lek na tradzik

Zagadnienia związane ze zdolnością zachowania równowagi są przedmiotem badań wielu dziedzin nauki - tak medycznych, tj. otorynolaryngologii, wizaksinum lek na tradzik okulistyki, ortopedii, neurologii, rehabilitacji, fizjologii, jak i nauk o zdrowiu oraz kulturze fizycznej. Znaczna liczba publikacji poświęconych...

Cena: 48,72 51,76 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie