Efektywność reprezentacji interesów Polski w Unii Europejskiej

Historia

Informacje

tantum verde na pleśniawki

Reprezentacja interesów w systemie politycznym Unii Europejskiej jest konfrontowana z jego specyficznymi cechami. Aktorami tego rozproszonego - tak w sensie tantum verde na pleśniawki horyzontalnym, jak i wertykalnym - systemu są zarówno państwa czy instytucje unijne, jak i partie polityczne oraz grupy interesu...

Cena: 25,31
Dostępność: dostępny od ręki