Handel i pokój. Geneza i ewolucja liberalnego pacyfizmu.

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Liberalny pacyfizm był ważną ideą w dziejach nowożytnej Europy. Jego istotą było przekonanie o istnieniu pozytywnego związku pomiędzy rozwojem handlu a pokojem międzynarodowym. Poglądy większości liberalnych pacyfistów najzwięźlej wyraża hasło: handel prowadzi do pokoju. Istniał...

Cena: 31,20
Dostępność: dostępny do tygodnia