Innowacje w budowaniu przewagi konkurencyjnej organizacji handlu detalicznego

E-książki

Informacje

Główne cele pracy i przedstawione hipotezy badawcze zaważyły na jej konstrukcji. Praca obok części teoretycznej zawiera także część empiryczną, poświęconą prezentacji badań własnych autorki oraz uzyskanych wyników. W rozdziale pierwszym rozstrzygnięto problemy terminologiczne...

Cena: 19,09 19,84 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie