Ludność białoruska województwa nowogródzkiego II Rzeczypospolitej w percepcji polskich elit regionu

Historia

Informacje

Celem analiz zamieszczonych w niniejszej książce jest rekonstrukcja obrazu Białorusinów Nowogródczyzny, jaki istniał w świadomości polskich elit w okresie międzywojennym, oraz wskazanie wartości poznawczej zrekonstruowanego obrazu dla zrozumienia postaw i zachowań Białorusinów,...

Cena: 33,71
Dostępność: dostępny od ręki