Naczelnicy organów rosyjskiej administracji specjalnej w Królestwie Polskim w latach 1839-1918

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Kolejny tom słownika poświęconego rosyjskiej administracji w Królestwie Polskim, obok Słownika biograficznego gubernatorów i wicegubernatorów w Królestwie Polskim (1867-1918), stanowi uzupełnienie dużej luki w historiografii polskiej. Perspektywa, z jakiej Autorzy dokonują prezentacji...

Cena: 43,43
Dostępność: dostępny od ręki