Wojna wszystkich ze wszystkimi

Historia

Informacje

szkło kuchenne na ścianę

Białoruś podczas okupacji niemieckiej w latach 1941-1944 stała się polem trzyletniej konfrontacji kilku racji państwowych i narodowych. Wszystkie szkło kuchenne na ścianę walczące strony na miarę swoich możliwości zmuszały miejscową ludność do posłuszeństwa za pomocą terroru i przemocy. Grabież mienia...

Cena: 21,25
Dostępność: dostępny do tygodnia