Wybrane problemy i wyzwania społeczne. Filozofia - Psychologia - Socjologia - Demografia - Ekonomia społeczna

E-książki

Informacje

bosch home kontakt

Monografia przedstawia artykułyautorów, którzy podjęli wysiłek, abyposzukać uzasadnienia dlawybranych aspektów i wyzwań społecznych bosch home kontakt w kontekście trans-dyscyplinarnym.Przenikliwość tez, którepróbowali zgłębić autorzy, wskazuje, żeposzukują odpowiedzi na pytaniadotyczące nie...

Cena: 28,45 29,57 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie